‹ Atgal

Naujas leidinys: Daivos Janavičienės „Skaitymo evoliucija: elektroninių knygų skaitymo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje tyrimas“

Paskelbta 2018-10-30 11:00:37

Pristatome ką tik pasirodžiusią Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos išleistą mokslo studiją „Skaitymo evoliucija: elektroninių knygų skaitymo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje tyrimas“, kurią parengė Informacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės skyriaus vyriausioji metodininkė dr. Daiva Janavičienė.

Vis daugėjant leidinių elektroninėse medijose, būtina atsižvelgti į besikeičiančius skaitytojų įpročius. Organizuojantiems su skaitymu susijusias paslaugas svarbu daugiau pažinti šį reiškinį, suvokti jo kaitos dėsningumus ir tai panaudoti plėtojant paslaugas.

Tuo tikslu buvo atliktas tyrimas, kuriuo apžvelgiama knygų, prieinamų naudojantis Nacionalinės bibliotekos tinklalapyje teikiama paslauga „Interaktyvi biblioteka“ (ibiblioteka.lt), skaitymo statistika ir atskleidžiamos skaitytojų patirtys bei kintančio skaitymo proceso suvokimas. Kokybinės turinio analizės metodu išanalizuota šešių skaitytojų asmeninė skaitymo patirtis ir motyvai skaitymui rinktis elektronines knygas.

Apibendrindama tyrimo rezultatus, autorė atsako į klausimus, kurie sudaro studijoje analizuojamos mokslinės problemos pagrindą: ar keičiantis skaitymo priemonėms keičiasi skaitymo procesas ir jo suvokimas, kaip tai vyksta? Kaip keičiasi skaitymo įpročiai, būdai ir su skaitymu susiję lūkesčiai? Kas daro įtaką skaitymo įpročių kaitai?

Dr. D. Janavičienė daro išvadą, kad tyrimo dalyvių prisitaikymui prie kintančios skaitymo aplinkos įtakos turi asmenybės smalsumas, sugebėjimas panaudoti naujoves saviems poreikiams tenkinti, pasiryžimas plėsti technologines žinias. Rinktis elektronines knygas tyrimo dalyvius labiausiai skatina galimybės skaityti kelionės metu, esant toli nuo nusistovėjusios ir įprastos knygų infrastruktūros.

Be to, visi tyrimo dalyviai išsakė per ilgą laiką susiformavusių vertybių skaityti popierines knygas palaikymo nuostatas. Tai jie ne tik išdėstė konstruktyviais argumentais (susiformavę įpročiai, patogi infrastruktūra, lūkesčius atitinkantis procesas), bet ir išreiškė patiriamais maloniais pojūčiais, su procesu siejamomis geromis emocijomis. Tai sudaro pagrindą priešintis kaitai, norui puoselėti susiformavusias vertybes.

Leidinys gausiai iliustruotas langeliais, kuriuose išskiriamos svarbiausios teksto mintys, lentelėmis, gale pateikiamas apibendrinimas ir išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas, priedai.

Knygą „Skaitymo evoliucija: elektroninių knygų skaitymo Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje tyrimas“

recenzavo prof. habil dr. Elena Macevičiūtė ir doc. dr. Stanislavas Sabaliauskas. Mokslo studija parengta dalyvaujant tarptautinio mokslininkų tinklo COST (Cooperation between Science and Technology) programos E-READ veikloje (2014–2019).

Dr. D. Janavičienė yra paskelbusi daugiau nei 25 mokslines publikacijas, nemažai mokslo populiarinimo, metodinių straipsnių profesinėje spaudoje. Moksliniai interesai: naujosios medijos, skaitymas, biblioterapija, bibliotekų paslaugos.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo bibliotekos informacija


Užsisakykite naujienas