‹ Atgal

Mokyklų bibliotekos – atviri informacijos išteklių ir mokymosi centrai

Paskelbta 2018-10-22 23:15:14
Nuotraukos autorius: pixabay.com

Kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson kartu su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene pasirašė įsakymą, patvirtinantį rekomendacinius savivaldybių viešųjų bibliotekų ir mokyklų bibliotekų paslaugų integravimo modelius.

Bibliotekų tikslas – teikti informaciją ir žinias, kurios yra esminės šiandienos visuomenei. Čia turėtų būti teikiamos švietimo informacinės pagalbos paslaugos, organizuojamos skaitymo skatinimo, savišvietos, kultūrinio ir socialinio sąmoningumo, bendrųjų kompetencijų ir medijų raštingumo ugdymo veiklos. Mokyklos bibliotekos paskirtis – būti atviru informacijos išteklių ir mokymosi centru, teikiančiu mokyklos bendruomenei būtinas pagalbos mokymui(si) ir ugdymo procesui organizuoti paslaugas.

Atsižvelgiant į Lietuvoje ir užsienyje sėkmingai taikomus pavyzdžius nutarta rekomenduoti kelias bibliotekos paslaugų organizavimo galimybes. Viena vertus, siūloma, kad mokyklos biblioteka veiktų kaip struktūrinis mokyklos padalinys arba būtų suformuota kaip kito mokyklos padalinio dalis. Kitas siūlomas modelis – mokyklų bibliotekų funkcijų vykdymą perduoti savivaldybių viešosioms bibliotekoms. Dar vienas siūlomas modelis – jungtinė biblioteka, kai viešoji ir mokyklos bibliotekos veikia kartu, vadovaujantis pasidalintosios lyderystės principais. Tai taptų bendros veiklos tarp dviejų institucijų rezultatu, kuris suteiktų mokiniams ir vietos bendruomenėms vienodą prieigą prie išteklių, paslaugų, taip pat galimybę naudotis patalpomis.

Prieš priimant sprendimą dėl naujų veiklos modelių taikymo savivaldybės ar kiti nevalstybinių mokyklų savininkai turėtų įvertinti gyventojų pasiskirstymą, demografinės struktūros kaitos tendencijas, mokyklų ir viešųjų bibliotekų teritorinių padalinių išsidėstymą, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus, vietos bendruomenės poreikius, tiesiogines ir netiesiogines ekonomines sąnaudas bei naudą.

Dokumentas parengtas tarpinstitucinės darbo grupės pateiktos „Mokyklos bibliotekos paslaugų organizavimo koncepcijos“ pagrindu. Darbo grupę sudarė Kultūros, Švietimo ir mokslo ministerijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos, Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacijos, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinės, apskričių, savivaldybių bibliotekų atstovai.


Užsisakykite naujienas