‹ Atgal

Kultūros komitetas: Bus užkirstas kelias neteisėtam autorių teise saugomo turinio atgaminimui ir viešam paskelbimui internete

Paskelbta 2018-09-27 09:33:20

Rugsėjo 26 d. Seimo Kultūros komitetas svarstė Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 20, 201, 65, 78 straipsnių, 1 ir 2 priedų pakeitimo įstatymo projektą (Nr. XIIIP-2415), kuriuo siekiama pagerinti autorių ir gretutinių teisių gynimo reglamentavimą Lietuvoje, o taip pat nustatyti efektyvesnį kompensacinio atlyginimo už kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimą asmeniniais tikslais ir kūrinių atgaminimą reprografijos būdu, paskirstymą.

Siekiant sudaryti teisines sąlygas taikyti autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo priemones, kurios užkirstų kelią neteisėtam autorių teise saugomo turinio atgaminimui ir viešam paskelbimui internete, įstatymo projektu siūloma suteikti naują funkciją Lietuvos radijo ir televizijos komisijai (LRTK). LRTK, įgyvendindama šią funkciją, turėtų teisę duoti interneto prieigos paslaugų teikėjams privalomus nurodymus panaikinti galimybę pasiekti neteisėtai viešai paskelbtą autorių teise saugomą turinį, blokuojant interneto domeno vardą, identifikuojantį interneto svetainę (iki tol, kol pašalinamas autorių teise saugomo turinio pažeidimas).

Siekiant efektyvesnio 25 procentų surinkto kompensacinio atlyginimo paskirstymo siūloma, jog: 1/5 dalis minėto kompensacinio atlyginimo butų skiriama naujos LRTK funkcijos vykdymui; 2/5 dalys būtų skiriamos kolektyvinio administravimo organizacijų kūrybinėms, šviečiamosioms ir (ar) autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programoms; 2/5 dalys būtų skiriamos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programai, administruojamai Lietuvos kultūros tarybos, numatant, kad iš šios dalies bus finansuojamos kitų subjektų (ne kolektyvinio administravimo organizacijų) vykdomos autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos priemonės.

Komiteto patobulintam įstatymo projektui komitetas pritarė bendru sutarimu.


Užsisakykite naujienas