‹ Atgal

Lietuvos leidėjų asociacija turi naują valdybą

Paskelbta 2018-05-23 16:01:26

Lietuvos leidėjų asociacija praėjusį penktadienį, gegužės 18 dieną, visuotinio narių suvažiavimo metu išrinko naują septynių narių valdybą. Naujoji valdyba išrinkta trejiems metams.

Į naująją valdybą perrinkti: Arvydas Andrijauskas, leidykla „Alma littera“; Remigijus Jokubauskas, leidykla „Justitia“; Danguolė Kandrotienė, leidykla „Terra Publica“; Vytas V. Petrošius, leidykla „Vaga“; Saulius Petrulis, leidykla „Eugrimas“; Lolita Varanavičienė, leidykla „Tyto Alba“. Pirmą kartą valdybos nariu tapo leidyklos „Tikra knyga“ direktorius Jaunius Lingys. Pirmajame valdybos posėdyje Remigijus Jokubauskas išrinktas Asociacijos prezidentu trečiai kadencijai.

Gegužės pradžioje Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomąja direktore tapo Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, iki šiol aktyviai dirbusi literatūros srityje, dalyvavusi Vilniaus knygų mugės organizaciniame komitete ir inicijavusi įvairius skaitymo skatinimo projektus.

Lietuvos leidėjų asociacija aktyviai veikia nuo 1993 metų ir vienija 40 narių – įmonių ir organizacijų, dirbančių leidybos srityje. LLA sukūrė Nacionalinį knygų prekyboje katalogą (nkpk.lt), tapusį ir Lietuvoje išleistų knygų baze, ir platforma informacijai apie knygų leidybą, literatūrą bei literatūros sklaidą. 2017 metais internete pradėjo veikti Lietuvos autorių teisių katalogas anglų kalba (ltbooks.lt).

Aktyviai bendradarbiaudama su užsienio leidėjais ir Lietuvos autoriais, dalyvaudama tarptautinėse mugėse, būdama viena iš Vilniaus knygų mugės organizatorių, LLA taip pat veikia ir skaitymo skatinimo srityje, organizuoja projektą „Lietuva skaito!“, kuris pastaraisiais metais įtraukė ir kitose valstybėse gyvenančius tautiečius. Naujoji valdyba prioritetiniais uždaviniais laiko antipiratinius veiksmus, bendradarbiavimą su Lietuvos organizacijomis skatinant skaitymą, leidėjų atstovavimą valstybės institucijose.

Lietuvos leidėjų asociacija – atvira organizacija, tad kviečia naujus narius jungtis ir dalyvauti ne tik atstovaujant šalį tarptautinėse knygų mugėse bei skatinant skaityti, bet ir drauge kuriant leidėjams bei skaitytojams palankią kultūrinę aplinką.


Užsisakykite naujienas