‹ Atgal

Išleistas unikalus leidinys “Šimtmečio Lietuva. Visuomenė. Ekonomika. Kultūra“

Paskelbta 2018-02-08 23:07:58

VšĮ “Vilniaus informacijos centras” išleido knygą – albumą “Šimtmečio Lietuva. Visuomenė. Ekonomika. Kultūra.“ Knyga supažindina su Lietuvos visuomenės siekiais apginti valstybę per pastarąjį šimtmetį ir ją įtvirtinti, Lietuvos kariuomenės savanorių, partizanų kovomis, atskleidžiamas tarpukario Lietuvos ūkinės veiklos vitališkumas ir apžvelgiami šiuolaikiniai ekonominiai procesai, vykstantys konkrečiuose ūkiniuose sektoriuose, išryškinami nagrinėjamo laikotarpio kultūrinio gyvenimo proveržio ypatumai. Didelis dėmesys skiriamas savivaldybių miestų ir miestelių ekonominei ir kultūrinei raidai, jų indėliui į Lietuvos nepriklausomybę. Leidinys gausiai iliustruotas istorinėmis ir šiuolaikinį gyvenimą atspindinčiomis nuotraukomis.

 Taip analitinės publicistikos tekstinėmis ir vizualinėmis išraiškos priemonėmis įprasmintas šimtmetinis tautos ūkinis dvasinis ir kultūros paveldas, įvertinta modernioji kūryba bei mokslo atradimai. Veikalas ”Šimtmečio Lietuva. Visuomenė. Ekonomika. Kultūra” turi ir ryškią  pažintinę estetinę vertę, skatina patriotiniam tobulėjimui, nes pagrindinė leidinio literatūrinė publicistinė  užduotis – žadinti pasididžiavimą savo kraštu, jo žmonėmis bei jų dirbamais darbais, nenuslepiant ir natūralaus aplinkos pasipriešinimo, socialinių ekonominių problemų, su kuriomis tenka susidurti kraštui ir atskiroms organizacinėms struktūroms, asmenybėms-kūrėjams.  Knyga-albumas išėjo lietuvių bei  anglų kalbomis ir turi ne tik reprezentacinę, bet ir dalykinę svarbą, leidėjai viliasi, kad ji pasitarnaus visiems tiems, kurie giliau ir išsamiau nori pažinti Lietuvą, jos ekonomiką ir kultūrą, šalies žmones.

Knygos sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Rimantas Šlajus. Leidinio viršelyje – talentingos jaunos menininkės Linos Kalinauskaitės medalio aversas „Lietuvos Valstybės Atkūrimo Šimtmetis. 1918-2018“. Knygos apimtis – 425 pusl.


Užsisakykite naujienas