‹ Atgal

Išrinktos meniškiausiai apipavidalintos 2017 metų knygos

Paskelbta 2018-02-01 14:51:08

Kultūros ministerijos kasmet organizuojamas Knygos meno konkursas šiemet vyko 25 kartą. Jam 54 leidėjai pateikė 116 knygų, iš kurių  atrinktos meniškiausiai apipavidalintos ir geriausiai atspausdintos 2017 metais Lietuvoje išleistos knygos.      

Pagrindinė  Metų premija  paskirta dailininkei Linai Itagaki už inovatyvų aktualios temos pateikimą, taiklų šrifto panaudojimą, jo dermę su įtaigiomis iliustracijomis knygoje „Sibiro haiku“/Autorės Jurga Vilė ir Lina Itagaki, (išleido  „Aukso žuvys“, spausdino „Petro ofsetas“).

Šešios premijos pagal temines grupes skiriamos:

Kamilei Lisauskaitei ir iliustruotojai Miglei Anušauskaitei už neįprastą mokslinio turinio ir populiarios formos sugretinimą knygoje „Dr. Kvadratas. Greimas ir jo semiotika“ (leidykla , spausdino UAB „Petro ofsetas“) – teminė grupė Grožinė literatūra ir eseistika;

Aušrai Kiudulaitei už vaikiškos vaizduotės pajautimą ir profesionalią jos raišką knygoje „Draugystė ant straublio galo“/Autorius Marius Marcinkevičius (išleido „Tikra knyga“, spausdino UAB  BALTO print) – Knygos vaikams;

Laurai Klimaitei ir Indrei Klimaitei už pažangų ir šiuolaikišką dizaino sprendimą knygoje „Fortsetzung folgt: Im Zuge der Moderne. Ein Jahrhundert Litauen (1918-2018)“ /Sudarytojai Nerijus Šepetys, Giedrė Jankevičiūtė  (išleido  Lietuvos kultūros institutas, spausdino UAB BALTO print) – Mokslinė, dalykinė literatūra, vadovėliai;

Jurgiui Griškevičiui už sudėtingo turinio ir vaizdinės medžiagos struktūros estetiką knygoje „Post Ars partitūra“/Sudarytojai Agnė Narušytė, Gintaras Zinkevičius (išleido VšĮ „M puslapiai, spausdino „Kopa“) – Meno leidiniai;

Ingai Navickaitei už provokuojantį minimalizmą knygoje  Rimaldas Vikšraitis „Homo Vikšraitis“(išleido Kauno fotografijos galerija, spausdino „Kopa“) – Meninės ir dokumentinės fotografijos leidiniai;

Agnei Dautartaitei-Krutulei už originalią formą knygoje „Kai Lietuva valdė pasaulį/When Lithuania Ruled the World“/Autorius Kęstutis Nakas (išleido „Aukso žuvys“ , spausdino UAB BALTO print) – Bibliofiliniai ir eksperimentiniai leidiniai.

Diplomai skiriami:

Jokūbui Jacovskiui už šiuolaikišką klasikos pateikimą knygoje „Vanduo puodelyje“/Autorius Tadeusz Rozewicz (išleido „Apostrofa“,  spausdino UAB BALTO print);

Agnei Dautartaitei-Krutulei už dizaino koncepcijos įtaigumą knygoje „We Thought We‘d be Back Soon: 18 Stories of Refugies 1940-1944“/ Autoriai Dalia Cidzikaitė, Laima Petrauskas VanderStoep, Dalia Stakė Anysas (išleido ,,Aukso žuvys“, spausdino UAB BALTO print);

Ievai Babilaitei už nestandartinę traktuotę knygoje „Baisiai gražūs eilėraščiai“/Autorė Daiva Čepauskaitė (išleido  „Žalias kalnas“), spausdino UAB „Standartų spaustuvė“);

Arturui Širinui ir Justinai Norkutei-Širin už dizaino interaktyvumą knygoje Vilniaus arkikatedros mįslės“/Autorės Violeta Indriūnienė, Rita Pauliukevičiūtė, Alina Pavasarytė, Birutė Valečkaitė (išleido Bažnytinio paveldo muziejus, spausdino S. Jokūžio leidykla-spaustuvė);

Gedui Čiuželiui už tinkamą medžiagų parinkimą ir dizainą atskleidžiant temą knygoje „Dailės istorikas ir kritikas Mikalojus Vorobjovas (1903-1954)“, dvitomis/Sudarytoja Giedrė Jankevičiūtė (R. Paknio leidykla, spausdino UAB „Petro ofsetas“);

Elonai Marijai Ložytei už estetišką dalykinio turinio pateikimą knygoje Motiejus Kazimieras Sarbievijus „Maršalo lazda, parodyta laidojant LDK maršalą Joną Stanislovą Sapiegą“ (išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, spausdino UAB „Petro ofsetas“);

Miglei Rudaitytei už netikėtą žanro ribų išplėtimą knygoje „Proud of Lithuania. A Fairy Tale by Sweet Root“/Parengė Sweet Root (išleido UAB „Dvi tylos“, spausdino UAB BALTO print);

Martynui Gintalui už vaizdo ir teksto elegantišką sintezę knygoje „Žemaitijos balsai ir daiktai: juvelyriška, mažoji plastika, eilėraščiai“/ Autorės Eglė Čejauskaitė-Gintalė, Viktorija Daujotytė (išleido VšĮ „Porta Artis“, spausdino UAB BALTO print);

Ievai Mozūraitei už santūrią klasiką knygoje „Vytautas Kasiulis. Viena-Bresgau Freiburgas-Paryžius“/Sudarytojos Ilona Mažeikienė, Laima Bialopetravičienė (išleido Lietuvos dailės muziejus, spausdino Standartų spaustuvė);

Gyčiui Skudžinskui už tikslingą knygos režisūrą knygoje „Pergalės ir pralaimėjimai/Victories and Defeats“/Fotografas Romualdas Požerskis (išleido Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, spausdino UAB BALTO print);

Vilmantui Dambrauskui už originalų įvaizdžio sukūrimą dizaino ir fotografijos priemonėmis knygoje „Universitas Doctorum et Studentium. Šiaulių universiteto bendruomenės portretai“ (išleido Šiaulių universiteto leidykla, spausdino „Šiaulių spaustuvė“);

Gyčiui Skudžinskui už eksperimentinę bibliofilinės tradicijos interpretaciją knygoje „Scenos/Stages“/Autoriai Dainius Liškevičius, Alvydas Lukys, Vilma Samulionytė, Gytis Skudžinskas, Darius Žiūra (išleido VšĮ Nerutina/NoRoutineBooks“ , spausdino ,,Druka“).

Premijuotų knygų dailininkai, leidėjai bei spaustuvininkai diplomais tradiciškai apdovanojami Vilniaus knygų mugėje; šiemet – vasario 22 d. 12 val. LITEXPO parodų centre.

Knygų mugėje taip pat veiks konkursą laimėjusių knygų paroda, išleistas jų katalogas.


Užsisakykite naujienas